30 november 2017

Kennissessie voor de overheid 'Gemeentelijke grondpraktijk'

Op 30 november 2017 organiseert La Gro Advocaten de kennissessie voor de overheid 'Gemeentelijke grondpraktijk'.

Veel gemeenten worden geconfronteerd met aanspraken van burgers op gronden - bijv. snippergroen - waarvan zij menen dat zij door verjaring eigenaar zijn geworden. Sinds het arrest van de Hoge Raad van 24 februari 2017 (gem. Heusden) zijn de mogelijkheden om dit aan te pakken aanzienlijk toegenomen.

Nederland is uit de crisis en er wordt weer veel gebouwd. Gemeenten sluiten weer ontwikkelcontracten met marktpartijen. Contracten zijn altijd maatwerk; waar moet je als gemeente op letten? Wanneer kies je voor een ontbindende voorwaarde en wanneer voor een opschortende? Hoe zit het met de rol van de gemeentelijke organen bij het aangaan van contracten? De belangrijkste aandachtspunten voor gemeenten bij contractvorming passeren aan de hand van voorbeeldteksten en bepalingen de revue.

Het realiseren van ontwikkelingen betekent ook dat planschadeverzoeken weer gaan toenemen. Wat is de actuele stand van zaken en brengt de Omgevingswet nog veranderingen op dit vlak?

Programma

14.30 uur
Ontvangst met koffie en thee en welkomstwoord door Diana Winkelhuijzen

15.00 uur
Presentaties door Hans Turenhout, Arjen Doelman en Jan Spanjaard over:
- Actualiteiten Planschade
- Verlies van gemeentegronden door verjaring
[pauze]
- Ontbindende en opschortende voorwaarden in gemeentelijke contracten
- Bevoegdhedenovereenkomsten: de rol van gemeentelijke organen in gemeentelijke
contracten

17.00 uur
Borrel


Locatie

La Gro Advocaten
Prins Bernhardlaan 35
2404 NE Alphen aan den Rijn


Aanmelden

Meld u snel aan voor deze kosteloze kennissessie via onderstaand formulier.

Aanmelden