3 mei 2017

Kennissessie 'Conflicten binnen de Vennootschap'

... en hoe die te voorkomen

Datum: Dinsdag 3 oktober 2017

Locatie: La Gro Advocaten, Prins Bernhardlaan 35, 2404 NE, Alphen aan den Rijn

Ondernemen is samenwerken. Niet alleen met leveranciers, klanten en opdrachtgevers, maar ook met andere ondernemers in (bijvoorbeeld) joint-venture verband. Daarnaast bestaan er diverse vormen van samenwerking binnen de vennootschap zelf. Gedacht kan worden aan de samenwerking tussen en met aandeelhouders/bestuurders, maar ook aan de samenwerking met werknemers of het management middels participaties, die zelfs kunnen leiden tot een bedrijfsoverdracht of een (management) buy-out. Deze samenwerking binnen de vennootschap en de verscheidenheid in belangen die daarbij een rol spelen, leiden niet zelden tot conflicten.

In deze kennissessie staan wij met u stil bij diverse vormen van samenwerking, mogelijke conflicten en het beslechten en voorkomen van geschillen. Ondernemen is immers ook het voorkomen en oplossen van geschillen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en verschillende vormen van samenwerking en participaties, belichten we aandachtspunten en risico’s van samenwerking, participaties en governance. En natuurlijk het geheim van de smid, hoe conflicten kunnen worden voorkomen.

Programma
15.15 uur Ontvangst met koffie en thee en welkomstwoord door Rob de Bruin

15.30 uur Presentaties door Pieter van den Oord en Mathijs Arts op het gebied van:

Samenwerking: joint-venture, management-/werknemersparticipatie, strategische
participatie, investeringsparticipatie

Conflicten: geschillen en gerechtelijke procedures (enquêterecht &
geschillenregelingen)

[Pauze]

Voorkomen: stem- en aandeelhoudersovereenkomsten, statutaire
geschillenregeling, verschillende soorten aandelen, zeggenschap en de positie van de
statutair bestuurder, directiereglement

17.15 uur Afronding

17.30 uur Borrel

Meld u hieronder aan als deelnemer voor deze gratis kennissessie.

Aanmelden