Mededinging en staatssteun

Bedrijven mogen geen afspraken met elkaar maken die de concurrentie kunnen beperken. Prijsafspraken en het uitwisselen van andere concurrentiegevoelige informatie is verboden op grond van het mededingingsrecht. Bedrijven met een machtspositie moeten ervoor waken geen misbruik te maken van deze machtspositie. Ook bij aanbestedingen speelt het mededingingsrecht een rol, evenals bij fusies, overnames en de oprichting van joint ventures. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Europese Commissie houden toezicht op een correcte naleving van de mededingingsregels en treden vaak streng en hard op.

Wilt u weten welke afspraken u mag maken met concurrenten of met uw leveranciers en afnemers? Weet u niet zeker of uw franchiseovereenkomst of distributieovereenkomst voldoet aan de mededingingsregels? Of doet de ACM of de Europese Commissie al onderzoek naar uw bedrijf? Ons team Mededingingsrecht adviseert u graag en staat u bij in juridische procedures of bij onderzoeken door toezichthouders.

Ook de overheid moet zich houden aan bepaalde regels om te voorkomen dat de mededinging wordt verstoord. Als overheden concurreren met ondernemers, is de Wet Markt en Overheid van toepassing. Ook mogen overheden op grond van de Europese staatssteunregels niet zomaar voordelen verstrekken aan ondernemingen. Bent u een overheid en wilt u weten of u zich aan de regels houdt? Of bent u ondernemer en heeft u te maken met concurrentie van een overheidsinstelling? Vermoedt u dat een concurrent onrechtmatige staatssteun heeft ontvangen? Onze advocaten vertellen u graag alles over het staatssteunrecht en de Wet Markt & Overheid.

 

Neem contact op met

Mr. P.B.J. (Pieter) van den Oord

0172-503250 / 06-23418447

Actueel

29 maart 2018 | Actueel

ByeleX lanceert eerste aandelen-ICO van Europa

Technologiebedrijf ByeleX lanceert de eerste ICO (Initial Coin Offering) in Europa die investeerders dezelfde rechten en dezelfde wettelijke bescherming biedt als bij een gewone beursgang. Deze ICO 2.0 van ByeleX is uniek omdat investeerders echt aandelen in een bedrijf -en dus fysieke waarde- krijgen voor hun geld. Bovendien voldoet deze aan alle wettelijke en financieel-technische eisen. De cryptobeursgang maakt beleggen veel laagdrempeliger en luidt een geheel nieuw tijdperk van bedrijfsfinanciering in.

Lees meer
26 april 2018 | Workshop

Workshop 'Privacyrecht: AVG/GDPR'

Alle processen binnen uw organisatie dienen vanaf 25 mei a.s. compliant te zijn met de AVG/GDPR. La Gro organiseert daarom op 26 april a.s. een bijeenkomst om de puntjes op de i van privacy te zetten. Wij nemen u op een praktische manier mee door het proces en de stappen die u helpen uw organisatie compliant te krijgen. Daarnaast zal er worden ingegaan op de meest prangende aspecten van privacy in de arbeidsrelatie. Meld u aan als deelnemer van deze gratis workshop via onderstaande button.

Lees meer

“Mededinging en Staatssteun komt vaak neer op compliance. De (financiële) gevolgen van niet voldoen aan regelgeving zijn enorm en de belangen zijn groot. Het is een uitdaging om op creatieve en praktische wijze invulling te geven aan de strikte kaders. Ik ga die uitdaging graag met u aan. ”

Pieter van den Oord, Sectiehoofd Mededinging en Staatssteun

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

1
Horizontale overeenkomsten
- Welke afspraken mag ik maken met mijn concurrenten bij gezamenlijke inkoop?
- Is het bij gezamenlijk productie mogelijk om afspraken te maken om elkaar niet beconcurreren?
- Valt onze overeenkomst binnen de kaders van de groepsvrijstelling voor onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten?
- Mag ik informatie uitwisselen met mijn concurrenten?
2
Verticale overeenkomsten
- Welke afspraken mag ik maken met mijn distributeurs en afnemers?
- Zijn de afspraken in mijn franchiseovereenkomst in overeenstemming met het mededingingsrecht?
- Wat mag ik als branchevereniging wel en niet adviseren aan mijn leden?

3
Handhaving en compliance
- De ACM start een onderzoek tegen mijn onderneming. Moet ik meewerken of verweer voeren? Kan ik een boete krijgen en wat zijn de risico’s?
- Ik wil een klacht indienen tegen mijn concurrent bij de ACM/Europese commissie, hoe doe ik dat?
- Hoe voorkom ik overtredingen van het mededingingsrecht binnen mijn organisatie? En hoe ga ik er mee om als sprake blijkt van een overtreding van het kartelverbod?
4
Concentratiecontrole
- Heb ik voor deze overname/fusie/joint venture goedkeuring nodig van de ACM/Europese Commissie?
- Twee van mijn grote concurrenten gaan fuseren. Kan ik daartegen verweer voeren en/of bezwaar indienen, omdat ze een te grote machtspositie op de relevante markt krijgen?
5
Staatssteun - overheden
- Moet ik de door mijn overheid voorgenomen steunmaatregel melden bij de Europese Commissie?
- Mag ik als overheid een stuk grond verkopen onder de marktwaarde?
- Ik wil activiteiten van een dienst van algemeen economisch belang subsidiëren. Hoe voorkom ik onrechtmatige staatssteun en overcompensatie?
6
Staatssteun – ondernemingen
- Ik vermoed dat mijn concurrent onrechtmatige staatssteun heeft ontvangen, wat moet ik doen?
- Loop ik als onderneming zelf risico als ik subsidie en mogelijke staatssteun van de overheid krijg? Moet ik eventuele staatssteun terugbetalen? Hoe beperk ik de risico’s zoveel mogelijk?
7
Wet Markt & Overheid
- Hoe wijs ik een economische activiteit aan als dienst van algemeen belang?
- Ik ondervind oneerlijke concurrentie van economische activiteiten van Gemeenten/de overheid. Kan ik daar wat aan doen?