Arbeidsrecht

Ondervindt wat het La Gro team Arbeidsrecht voor u kan doen. Snel, duidelijk en to the point. Niet de focus op de moeilijkheden, maar juist op de mogelijkheden. We ondersteunen klanten actief bij de ontwikkeling van de interne arbeidsrechtelijke kennis. Met eigen nieuwsbrieven, in- en externe kennissessies en evaluaties. Scherp op de juridische aspecten van de zaak maar nog meer op een snelle en effectieve oplossing.

Team Arbeidsrecht ondersteunt en ontzorgt bij al uw arbeidsrechtelijke vragen. Er is uitgebreide kennis van en ervaring met individuele ontslagtrajecten, reorganisaties, fusies en overnames. Wij geven advies bij de inrichting van individuele arbeidsovereenkomsten, waaronder die van de statutair bestuurder en bij vragen over arbeid gerelateerde uitkeringen, cao’s, pensioen en arbeidsvoorwaarden. Klanten rekenen op ons als het om medezeggenschap en ambtenarenrecht gaat. U kunt natuurlijk, als dat nodig is, ook op ons rekenen in de rechtszaal, maar liever lossen we het al eerder op.

U kunt bij ons terecht voor juridisch advies, tijdelijke ondersteuning of procesvoering over alle arbeidsrechtskwesties. Wij organiseren meerdere keren per jaar workshops en proberen actief de arbeidsrechtelijke kennis binnen uw organisatie te ondersteunen en te verbeteren.

 

Neem contact op met

Mr. drs. G.B.M. (Gerard) Zuidgeest

Sectiehoofd Arbeidsrecht

0172-503235

Actueel

17 juli 2017 | Actueel

Voldoen uw contracten met de arbodienst al aan de nieuwe wet?

Op 1 juli 2017 zijn nieuwe wijzigingen doorgevoerd in de Arbeidsomstandighedenwet: een wet die tot doel heeft om werknemers gezond en veilig te laten werken. Uitgangspunt van de wijzigingen is nog meer nadruk op preventie verduidelijking en versterking van de positie van de bedrijfsarts/arbodienst. Wat betekent dit praktisch gezien voor u als werkgever?

Lees meer
2 november 2017 | Workshop

Kennissessie 'Tijd voor een update arbeidsrecht'

Op 2, 14 en 16 november 2017 organiseert La Gro Advocaten een actieve kennissessie Arbeidsrecht, waarin u bijgepraat wordt over de ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Tijdens deze kennissessie staan we ook stil bij komende wetgeving en beantwoorden we al uw vragen. Wilt u uw kennis op het gebied van de arbeidsrechtelijke ontwikkelingen verversen? Meld u dan snel aan!

Lees meer

“Het heeft geen zin om vooral te wijzen op moeilijkheden, die kent de werkgever ook wel. Het gaat er alleen maar om het probleem op te lossen.”

Gerard Zuidgeest, Sectiehoofd Arbeidsrecht
Onze advocaten

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

1
Medezeggenschap
- Slechts een kleine minderheid van mijn medewerkers wil een OR, moet toch een OR worden opgericht?
- Hoeveel tijd moet ik mijn medewerkers geven als ze in de OR komen?
- Hoe zorg ik dat de structuur van de medezeggenschap aansluit bij de structuur van de groep?
2
CAO
- Hoe te handelen in een cao-loos tijdperk?
- Vallen wij wel onder een cao?
- Is het verstandig om een incorporatiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst?
3
Reorganisatie
- Het afspiegelingsbeginsel pakt niet goed uit. Wat zijn mijn mogelijkheden?
- Reorganiseren terwijl er meer winst wordt gemaakt? Kan dat wel?
- Hoever reikt de herplaatsingsplicht?
4
Ontslagrecht
- Is het onder de WWZ nog wel verstandig om ontslag op staande voet te geven?
- Ben ik verplicht om de transitievergoeding te betalen/ontvangen?
- Wat is nu het spoorboekje bij disfunctioneren?
5
Ziekte/arbeidsongeschiktheid
- Kan ik wachten op de invoering van de nieuwe regeling rond de betaling van de transitievergoeding na 2 jaar ziekte of is het beter nu tot de beëindiging te komen?
- Er geldt bij ons geen cao maar in het verleden werd altijd 100% doorbetaald bij ziekte. Is dat nu een recht geworden?
- Mijn medewerker is ziek. Kan ik niet toch tot ontslag komen?
6
Werkgeversaansprakelijkheid
- Moet ik een bedrijfsongeval altijd melden bij de inspectie?
- De werknemer is zelf ook onvoorzichtig geweest; ben ik toch geheel aansprakelijk voor de schade?
- Ik kan nadere veiligheidsmaatregelen nemen na een bedrijfsongeval; is dat verstandig?
7
Statutair directeur
- In hoeverre bestaan er mogelijkheden om de statutaire bestuurder langer voor bepaalde tijd in dienst te houden?
- Wat houdt het adviesrecht voor de statutair directeuren en overige bestuurders bij ontslag in?
- Hoe wordt de bestuurder van de stichting ontslagen?
8
Ambtenarenrecht
- Het wetsvoorstel Normalisering Rechtspositie ambtenaren is aangenomen. Wat betekent dit?
- Kan een tijdelijke aanstelling tussentijds worden beëindigd?
- Heeft een interne sollicitant voorrang?
- Hoe kan ik een lange wachtgeldperiode voorkomen?