Aanbestedingsrecht

Wanneer moet u nu wél en wanneer níet een opdracht aanbesteden? Is er mogelijk een uitzondering van toepassing? Hoe zit het met publiek-publieke en publiek-private samenwerking en één-op-één gunning? Hoe protesteer ik tegen een onjuiste gunning van een aanbesteder? Team Aanbestedingsrecht kan al uw vragen beantwoorden.

Wij kunnen u adviseren over aanbestedingsrechtelijke vragen, begeleiden bij een aanbestedingsprocedure of bijstaan in een (kort geding) procedure bij de rechter. Goed om te weten: bij aanbestedingsrecht spelen vaak ook staatssteunrechtelijke en mededingingsrechtelijke vragen een rol. Ook hierin zijn wij thuis. Laat het aanbestedingsrecht u niet beperken in uw wensen, maar benut de mogelijkheden. Wij denken in kansen en oplossingen en denken graag met u mee.

 

Neem contact op met

Mr. P.B.J. (Pieter) van den Oord

Sectiehoofd Aanbestedingsrecht

0172-503250 / 06-23418447

Actueel

29 januari 2018 | Actueel

Beroep op een derde tijdens een aanbestedingsprocedure

In het kader van voldoen aan geschiktheidseisen mogen inschrijvers bij aanbestedingsprocedures een beroep doen op de diensten en kunnen van een derde. De voorwaarden waaronder een beroep op een derde kan worden gedaan, zijn uitgewerkt in verscheidene arresten van het Hof van Justitie en daarna geïmplementeerd in de Europese richtlijnen. In een arrest van 4 mei 2017 heeft het Hof van Justitie verduidelijkt of na inschrijving nog een beroep kan worden gedaan op een derde.

Lees meer

“Een aanbesteding is niets meer dan een middel om in een inkoopbehoefte te voorzien. Wij staan u graag bij met raad en daad en zo nodig in rechte om tot een optimaal resultaat te komen.”

Pieter van den Oord, Sectiehoofd Aanbestedingrecht
Onze advocaten

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

1
Inrichting van een aanbestedingsprocedure en toetsing
- Zijn de voorwaarden van deze aanbesteding proportioneel?
- Hoe stel ik goede geschiktheids- en gunningscriteria op?
- Voldoet mijn bestek aan de Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit?
2
Uitzonderingen op een aanbestedingsplicht
- Mijn gemeente werkt samen met andere gemeenten. Hoe zit het met onze aanbestedingsplicht?
- Moet ik aanbesteden bij een in-house constructie?
- Mag ik een partij het alleenrecht geven om voor mijn organisatie te werken?
3
Inschrijven
- Mag een aanbestedende dienst mijn inschrijving zomaar ongeldig verklaren?
- Is het toegestaan om strategisch in te schrijven?
- Mag ik samen met andere ondernemers inschrijven in combinatie of via onderaanneming?
4
Procederen
- Is de gunning wel rechtmatig gegaan?
- Hoe start ik een kort geding of een bodemprocedure?
- Hoe dien ik een klacht in bij de Europese Commissie?