Aanbestedingsrecht

Wanneer moet u nu wél en wanneer níet een opdracht aanbesteden? Is er mogelijk een uitzondering van toepassing? Hoe zit het met publiek-publieke en publiek-private samenwerking en één-op-één gunning? Hoe protesteer ik tegen een onjuiste gunning van een aanbesteder? Team Aanbestedingsrecht kan al uw vragen beantwoorden.

Wij kunnen u adviseren over aanbestedingsrechtelijke vragen, begeleiden bij een aanbestedingsprocedure of bijstaan in een (kort geding) procedure bij de rechter. Goed om te weten: bij aanbestedingsrecht spelen vaak ook staatssteunrechtelijke en mededingingsrechtelijke vragen een rol. Ook hierin zijn wij thuis. Laat het aanbestedingsrecht u niet beperken in uw wensen, maar benut de mogelijkheden. Wij denken in kansen en oplossingen en denken graag met u mee.

 

Neem contact op met

Mr. P.B.J. (Pieter) van den Oord

Sectiehoofd Aanbestedingsrecht

0172-503250 / 06-23418447

Actueel

10 juli 2017 | Actueel

Alle Europese aanbestedingen sinds 1 juli 2017 verplicht digitaal

Sinds 1 juli 2017 zijn Nederlandse overheden verplicht om Europese aanbestedingen volledig digitaal te laten verlopen. Deze plicht tot E-aanbesteden geldt voor alle opdrachten waarvan de aankondiging op of na 1 juli gepubliceerd wordt.

Lees meer
28 juli 2017 | Workshop

Save the date: Actualiteitenworkshop Arbeidsrecht

In het najaar organiseert La Gro Advocaten de jaarlijkse Actualiteitenworkshop Arbeidsrecht. De workshop wordt gehouden op drie verschillende locaties: 2 november (Alphen aan den Rijn), 9 november (Gouda), 14 november (Woerden). Meer informatie volgt.

Lees meer

“Een aanbesteding is niets meer dan een middel om in een inkoopbehoefte te voorzien. Wij staan u graag bij met raad en daad en zo nodig in rechte om tot een optimaal resultaat te komen.”

Pieter van den Oord, Sectiehoofd Aanbestedingrecht
Onze advocaten

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

1
Inrichting van een aanbestedingsprocedure en toetsing
- Zijn de voorwaarden van deze aanbesteding proportioneel?
- Hoe stel ik goede geschiktheids- en gunningscriteria op?
- Voldoet mijn bestek aan de Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit?
2
Uitzonderingen op een aanbestedingsplicht
- Mijn gemeente werkt samen met andere gemeenten. Hoe zit het met onze aanbestedingsplicht?
- Moet ik aanbesteden bij een in-house constructie?
- Mag ik een partij het alleenrecht geven om voor mijn organisatie te werken?
3
Inschrijven
- Mag een aanbestedende dienst mijn inschrijving zomaar ongeldig verklaren?
- Is het toegestaan om strategisch in te schrijven?
- Mag ik samen met andere ondernemers inschrijven in combinatie of via onderaanneming?
4
Procederen
- Is de gunning wel rechtmatig gegaan?
- Hoe start ik een kort geding of een bodemprocedure?
- Hoe dien ik een klacht in bij de Europese Commissie?