Wat we doen

La Gro gaat over ondernemers en hun omgeving. Over een vastgelopen samenwerking die weer in beweging komt. Over ingewikkelde werkprocessen die gesmeerd gaan lopen. Over verstoorde arbeidsrelaties die normaliseren. Over wetten en regels die in je voordeel werken.

Bel, app of mail ons. Wij komen graag langs.

0172-503250
Meer contact

Arbeidsrecht

Ondervindt wat onze advocaten Arbeidsrecht voor u kunnen doen. Snel, duidelijk en to the point. Niet de focus op de moeilijkheden, maar juist op de mogelijkheden. We ondersteunen klanten actief bij de ontwikkeling van de interne arbeidsrechtelijke kennis. Met eigen nieuwsbrieven, in- en externe kennissessies en evaluaties. Scherp op de juridische aspecten van de zaak maar nog meer op een snelle en effectieve oplossing.

Meer over arbeidsrecht

Ondernemingsrecht

Onze advocaten Ondernemingsrecht ondersteunen de (toekomstige) ondernemer op diverse terreinen met gespecialiseerde kennis en ervaring. Wij adviseren bij de oprichting van vennootschappen en over het aangaan van samenwerkingsverbanden, zoals joint ventures. We begeleiden overnames, fusies en herstructureringen en geven advies over corporate governance. Daarnaast adviseren wij bestuurders en aandeelhouders over hun bevoegdheden en aansprakelijkheden en bieden wij (proces)ondersteuning bij (onderlinge) geschillen. Ook bij (mogelijke) strafrechtelijke risico’s kunt u bij ons terecht. Wij zijn graag uw klankbord bij het nemen van de dagelijkse beslissingen met juridische implicaties.

Meer over ondernemingsrecht

Vastgoed

De advocaten Vastgoed staan voor u klaar voor al uw vragen over onroerend goed. Van koop en verkoop, huur en verhuur, erfpacht en pacht tot advies over appartementsrechten en aanneming van werk. En als het moet, verdedigen we uw zaak bij de Raad van Arbitrage of de civiele rechter. In onze klantenkring hebben we bouwbedrijven, ontwikkelaars, architecten en toeleveranciers. Die adviseren we bijvoorbeeld over algemene voorwaarden, contract- en samenwerkingsvormen in de bouw. En over bouwarbitrages.

Meer over vastgoed

Overheid

Stel, u wilt een ruimtelijk project ontwikkelen. Bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk, bedrijventerrein of sportpark. Dan krijgt u te maken met de overheid. Denk aan zaken als bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, milieueisen en kostenverhaal. En misschien zelfs met planschadeverzoeken en onteigening. Hoe pakt u dit soort zaken aan? Onze advocaten Overheid zetten er graag hun tanden in. Maar we werken ook vóór overheden. Zo geven we vaak advies over het omgevingsrecht, staatssteun en exploitatieovereenkomsten. Niet voor niets zijn wij de huisadvocaat van vele gemeenten in het Groene Hart.

Meer over overheid

Aanbestedingsrecht

Wanneer moet u nu wél en wanneer níet een opdracht aanbesteden? Is er mogelijk een uitzondering van toepassing? Hoe zit het met publiek-publieke en publiek-private samenwerking en één-op-één gunning? Hoe protesteer ik tegen een onjuiste gunning van een aanbesteder? De advocaten Aanbestedingsrecht kunnen al uw vragen beantwoorden.

Meer over aanbestedingsrecht

Intellectuele Eigendom & ICT

Auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, modellenrecht, domeinnamen, gestolen bedrijfsgegevens, namaak producten: in ons team IE & ICT zitten specialisten op elk gebied. Heeft u software ontwikkeld, dan helpen wij u deze te beschermen. Bijvoorbeeld door het sluiten van een zogenaamde SaaS-overeenkomst, of een ander softwarecontract. Ook adviseren onze advocaten Intellectuele Eigendom & ICT u graag over licentie-, distributie- franchise en agentuurovereenkomsten.

Meer over intellectuele eigendom & ict

Reisrecht

Of u nu reisagent of touroperator bent: alle reisondernemingen hebben te maken met een woud aan regels. Nederlandse én Europese, zoals de Richtlijn Pakketreizen, wet op de reisovereenkomst, DBC-Verordening, Code Reisaanbiedingen en ANVR Reis- en Boekingsvoorwaarden. Om er maar een paar te noemen. Om deze complexe regelgeving het hoofd te bieden, werken onze advocaten Reisrecht - waar nodig - in multidisciplinaire teams samen.

Meer over reisrecht

Contractenrecht

Een goed contract opstellen is niet eenvoudig. U moet aan vele zaken denken. Wij helpen u er graag bij. Of het nu gaat om een distributieovereenkomst, een franchiseovereenkomst, een samenwerkingsovereenkomst of om algemene voorwaarden: wij zorgen ervoor dat alles tot in de puntjes klopt. En wat als een contractuele relatie stukloopt? Dan adviseren we u welke stappen u kunt nemen. Van problemen voorkómen tot bijstand in de rechtszaal: wij zijn er altijd voor u.

Meer over contractenrecht