Voor wie werken we

Wij werken voor bedrijven en overheden. Middelgroot of groot, lokaal, regionaal of landelijk. Uit alle sectoren en branches, met de nadruk op gemeenten, reisorganisaties, mediabedrijven, woningcorporaties, bouwbedrijven en agrarische ondernemingen.

Bel, app of mail ons. Wij komen graag langs.

0172-503250
Meer contact

Bouw en vastgoed

Na jarenlange economische tegenwind zit de sector nu weer in de lift. Daar zijn we bij La Gro blij mee! Hielden we ons voorgaande jaren (te) veel bezig met faillissementen en bedrijfsbeëindigingen, nu kunnen we ons met onze opdrachtgevers weer op positieve zaken richten. Zoals overnames, oprichting en uitbreiding. En natuurlijk: de afschaffing van de VAR.
Neem contact op

Industrie

De industrie kenmerkt zich door strak georganiseerde en steeds verder geïntegreerde processen waarbij naast de eigenlijke productie de toeleverings-, verwerkings-, outsourcings-, voorraadbeheer- en opslagvraagstukken een belangrijke rol hebben.
Als juridische ondersteuner hebben wij ruime ervaring. Niet alleen om u bij te staan in een geschil, maar juist ook om door regelmatige advisering en juridische vastlegging van processen gerechtelijke procedures te voorkomen.
Om de in elkaar grijpende industriële processen ook juridisch te stroomlijnen geven wij regelmatig actualiteitenworkshops. Toegespitst op uw organisatie, zodat u meer tools krijgt om processen zelf juridisch in te regelen en valkuilen te vermijden.

Neem contact op

Reizen

Of u nu reisagent of touroperator bent: alle reisondernemingen hebben te maken met een woud aan regels. Nederlandse én Europese. Om deze complexe regelgeving het hoofd te bieden, werken wij bij La Gro - waar nodig - in multidisciplinaire teams samen.
Het team Reisrecht is niet alleen gespecialiseerd in de specifieke regelgeving in de reisbranche, maar biedt - als een van de weinige advocatenkantoren in het land - op de reisbranche gerichte (proces-)ervaring.

Neem contact op

Woningcorporaties

Wij ondersteunen verschillende woningcorporaties. In het Groene Hart, maar ook daarbuiten. Wij geven juridisch advies, procederen in opdracht of bieden tijdelijk juridische ‘mankracht’.

Dat doen wij al tientallen jaren, daardoor weten we goed wat er speelt. Van passend toewijzen, asbestdaken en de vorming van woningmarktregio’s. Tot doorstroming op de huurmarkt en de aanbestedingsplicht voor woningcorporaties.

Neem contact op

Food

De regelgeving in de sector Food is continu in beweging. La Gro ondersteunt klanten met vraagstukken die een gespecialiseerde ondersteuning en juridisch risicomanagement vereisen: etikettering onder Europese wetgeving, terugroepacties, bijzondere voorschriften voor vervoer en opslag. Maar ook de bescherming van merken, recepten, productieprocessen en know-how, kenmerken de branche.
Door schaalvergroting is een fusie soms onvermijdelijk of ontstaat de behoefte aan bijzondere samenwerkingsvormen op het gebied van productie van halffabricaten, toelevering van kritische grondstoffen en het produceren van huismerken naast het eigen merk.

Neem contact op

Overheid

Geen organisatie waar de ontwikkelingen elkaar zó snel opvolgen als bij gemeenten. Fusies, samenwerkingsverbanden, decentralisaties. Plus nieuwe regelgeving, heel veel nieuwe regelgeving. Als huisadvocaat van veel gemeenten in het Groene Hart weten we daar alles van. Ons streven? Samen met gemeenten kijken hoe we ze juridisch weerbaar kunnen maken. Bijvoorbeeld in hun relatie met de steeds mondiger burgers. Die soms zo mondig zijn, dat er sprake is van overlast.
Neem contact op