Publicaties

Filter op rechtsgebied
  • Rechtsdisciplines
13 juli 2017
Door: Evelien Braad
De nieuwe Ladder, maar dan zonder treden
Per 1 juli 2017 is de nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking in werking getreden. De op 1 oktober 2012 in werking getreden Ladder voor duurzame verstedelijking heeft geleid tot een veelheid aan jurisprudentie. In de praktijk bleek toepassing van de Ladder lastig en wees onderzoek van het Planbureau voor Leefomgeving uit dat de ladder in ruim 70% van de onderzochte plannen niet expliciet was toepast. In samenspraak met de praktijk heeft de wetgever gewerkt aan oplossingen voor de knelpunten waar in de praktijk tegenaan werd gelopen. Benieuwd naar de belangrijkste wijzigingen? Bekijk de publicatie
11 juli 2017
Door: Gerard Zuidgeest
Hoge Raad geeft (iets) meer duidelijkheid over billijke vergoeding bij ontslagzaken
Na de invoering van de WWZ kan de rechter in ontslagzaken naast de transitievergoeding in uitzonderingsgevallen ook een billijke vergoeding toekennen. Bekijk de publicatie
11 juli 2017
Door: Angela Mekes
Pas op met de wederindiensttredingsvoorwaarde
Regelmatig komt het voor dat een werkgever arbeidsovereenkomsten moet opzeggen, omdat er te weinig werk voorhanden is. Om de werknemers die voor ontslag in aanmerking komen te beschermen, geldt als voorwaarde dat wanneer het werk binnen 26 weken na de opzegging van de arbeidsovereenkomst toch weer aantrekt, de werkgever het beschikbare werk als eerste aan de ontslagen werknemers moet aanbieden en dus moet “terugspiegelen”. Wanneer de werkgever dat niet doet, kan dit hem duur komen te staan. Bekijk de publicatie
28 juni 2017
E-Nieuwsbrief juni 2017
Door: Hans Turenhout
De Wet Kwaliteitsborging (Wkb) in de bouw komt er aan!
Aanmodderende aannemers zijn de wetgever een doorn in het oog. De wetgever meent namelijk dat de faalkosten in veel aannemingsprojecten te hoog zijn en wil toe naar een situatie waarin de aannemer zijn werk in één keer goed doet. Hoewel de wetgever (natuurlijk) geen cijfers aan de faalkosten verbindt en ook zeker niet wil zeggen dat alle aannemers slecht werk leveren, meent hij dat de misstanden groot genoeg zijn om wettelijk ingrijpen te rechtvaardigen. Dit ingrijpen vindt plaats door de Wet Kwaliteitsborging in de bouw. Bekijk de publicatie
28 juni 2017
E-Nieuwsbrief juli 2017
Door: Gerard Zuidgeest
Wat is je vakantie(dag) waard?
De loonwaarde van een vakantiedag blijft de gemoederen in het arbeidsrecht bezighouden. Niet genoten vakantiedagen dienen bij het einde van de arbeidsovereenkomst door de werkgever aan de werknemer te worden vergoed. De vraag is welke loonbestanddelen aan een vakantiedag dienen te worden toegerekend. Bekijk de publicatie
27 juni 2017
E-Nieuwsbrief juli 2017
Door: Diana Winkelhuijzen
Bodemsanering en subsidie
Op 1 juli 2017 treedt het Besluit van 10 maart 2017 tot wijziging van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering in werking. Aanleiding is de aanpak van de verontreinigingen de komende jaren teneinde een duurzaam en efficiënt beheer van de bodem en ondergrond verder te ontwikkelen. Een van de wijzigingen is een herziening van de Bedrijvenregeling. Het doel hiervan is de mogelijkheden voor subsidieverlening meer af te stemmen op de uitgaven ten behoeve van de bodemsanering van bedrijfsterreinen. Bekijk de publicatie
Laad meer items