Publicaties

Filter op rechtsgebied
  • Rechtsdisciplines
25 augustus 2017
Door: Rob de Bruin
Bestuurders- versus beroepsaansprakelijkheid
Indien een bestuurder namens een besloten vennootschap handelt en daarmee een onrechtmatige daad begaat, is in beginsel slechts de besloten vennootschap aansprakelijk en niet de bestuurder. De bestuurder handelt immers niet voor zichzelf, maar vertegenwoordigt de besloten vennootschap. Toch is bepaald dat er omstandigheden denkbaar zijn waaronder niet slechts de vennootschap voor het handelen van de bestuurder aansprakelijk kan worden gehouden, maar ook de bestuurder zelf. Bekijk de publicatie
24 augustus 2017
Door: Pieter van den Oord
Tegenstrijdig belang en concernfinanciering: het totale plaatje telt
In een uitspraak van 3 maart j.l. kreeg de Hoge Raad voorgeschoteld hoe moest worden omgegaan bij een (gesteld) tegenstrijdig belang van bestuurders bij de vertegenwoordiging van (dochter)vennootschappen in het kader van een concernfinanciering. Bekijk de publicatie
4 augustus 2017
Door: Pieter van Deurzen
Hoe zit het met de dwingende bewijskracht van overeenkomsten en aktes?
Het Gerechtshof Den Haag wees eerder dit jaar een voor de praktijk interessant arrest over de bewijskracht van aktes (ECLI:NL:GHDHA:2017:382). Uit dit arrest volgt dat partijen risico’s lopen door niet op iedere pagina van een overeenkomst of akte een handtekening of paraaf te zetten. Bekijk de publicatie
3 augustus 2017
Door:
Valt ook winkelverkoop Europees gezien onder dienstverlening?
Bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, de hoogste rechter binnen de EU, ligt de vraag of ook op detailhandel de Europese Dienstenrichtlijn van toepassing is. De advocaat-generaal bij het Hof heeft in zijn onlangs gepubliceerde conclusie [een advies aan het Hof] d.d. 18 mei 2017 deze vraag met een ferm “ja” beantwoord. Bekijk de publicatie
13 juli 2017
Door: Evelien Braad
Praktische overzichtsuitspraak Afdeling over ladder voor duurzame verstedelijking
Op 28 juni 2017 heeft de Afdeling een praktische overzichtsuitspraak gewezen over de ladder voor duurzame verstedelijking. Bekijk de publicatie
11 juli 2017
Door: Evelien Braad
De nieuwe Ladder, maar dan zonder treden
Per 1 juli 2017 is de nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking in werking getreden. De op 1 oktober 2012 in werking getreden Ladder voor duurzame verstedelijking heeft geleid tot een veelheid aan jurisprudentie. In de praktijk bleek toepassing van de Ladder lastig en wees onderzoek van het Planbureau voor Leefomgeving uit dat de ladder in ruim 70% van de onderzochte plannen niet expliciet was toepast. In samenspraak met de praktijk heeft de wetgever gewerkt aan oplossingen voor de knelpunten waar in de praktijk tegenaan werd gelopen. Benieuwd naar de belangrijkste wijzigingen? Bekijk de publicatie
Laad meer items