Mr. B. (Benjamin) Niemeijer

Specialisaties

 • Ondernemingsrecht
 • Intellectuele eigendomsrecht/ICT
 • Mededingingsrecht
 • Reisrecht

Opleiding

 • 2008, Universiteit Leiden (Intellectuele eigendom)

Werkgebieden en recente ervaring

 • Ondernemingsrecht; ervaring op het gebied van opstellen van en advisering met betrekking tot verschillende typen contracten (joint ventures, overnames, algemene voorwaarden) en procederen in ondernemingsrechtelijke geschillen (aandeelhoudersgeschillen, vernietiging besluitvorming);
 • Mededingingsrecht; ervaring op het gebied van (bestuurlijke)handhaving van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Advisering in mededingingsrechtelijke aspecten van verschillende soorten (verticale en horizontale) overeenkomsten tussen ondernemingen, zoals distributie-, agentuur-, en franchise-overeenkomsten, inkoopcombinaties, joint ventures en concentraties. Betrokken bij gerechtelijke procedures inzake civiele handhaving op grond van het mededingingsrecht;
 • Intellectueel eigendomsrecht; ervaring in (internationaal) adviseren en procederen op het gebied van handelsnaam-, merken-, modellen- octrooi-, auteurs- en databankenrecht alsmede op het gebied van kwekersrecht. Betrokken bij het opstellen van en advisering met betrekking tot diverse soorten licentieovereenkomsten.

Nevenactiviteiten

 • Lid Vereniging van Mededingingsadvocaten;
 • Lid AIPPI (Vereniging voor Intellectuele Eigendom/de Nederlandse groep van AIPPI
  (l’ Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle)).

Mr. B. (Benjamin) Niemeijer

Advocaat sinds: 2009