TenderSecure - Succesvol aanbesteden

“Hoe voorkom ik een kort geding ná mijn aanbesteding?”

Als organisatie koopt u regelmatig in via aanbestedingen. Vaak zijn dat standaard aanbestedingen, maar soms komt er meer bij kijken: tijdsdruk, (grote) financiële belangen of politieke gevoeligheid. Hoe zorgt u ervoor dat uw aanbesteding juridisch waterdicht is? Zonder onaangename verrassingen achteraf, zoals een kort geding? In sommige gevallen is het wenselijk net dat stapje extra te zetten, want een (aanbestedingsrechtelijk) foutje is snel gemaakt en kan leiden tot grote consequenties.

La Gro heeft álle juridische kennis in huis over aanbestedingen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij met onze advisering uw aanbesteding juridisch waterdicht kunnen maken. Die claim durven we gerust te maken. Een eventuele procedure van een teleurgestelde inschrijver kunnen we daarmee niet voorkomen, maar het risico dat u in rechte ongelijk krijgt wel!


 

Neem contact op met

Mr. P.B.J. (Pieter) van den Oord

Focusteam Aanbestedingsrecht

0172-503250 / 06-23418447

Actueel

29 januari 2018 | Actueel

Beroep op een derde tijdens een aanbestedingsprocedure

In het kader van voldoen aan geschiktheidseisen mogen inschrijvers bij aanbestedingsprocedures een beroep doen op de diensten en kunnen van een derde. De voorwaarden waaronder een beroep op een derde kan worden gedaan, zijn uitgewerkt in verscheidene arresten van het Hof van Justitie en daarna geïmplementeerd in de Europese richtlijnen. In een arrest van 4 mei 2017 heeft het Hof van Justitie verduidelijkt of na inschrijving nog een beroep kan worden gedaan op een derde.

Lees meer

“Aanbesteders willen zekerheid. Een aanbestedingstraject kost zoveel tijd en energie, niet is dan vervelender als achteraf blijkt dat er iets niet goed is gegaan. Wij zorgen ervoor dat dat voorkomen wordt.”

Pieter van den Oord, Sectiehoofd focusteam Aanbestedingen
Onze advocaten

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

1
(Juridische) Advisering en begeleiding van overheden en semi-overheden c.q. actoren in de semi-publieke sectoren bij complexe of politiek gevoelige aanbestedingen en/of aanbestedingen met een groot financieel belang.
Activiteiten:
• Advisering voorfase uitvraag (keuze en inrichting procedure), circa 6 uur per Nvl;
• Beoordeling bestek (en bijbehorende documenten), circa 10 uur per Nvl;
• Beoordeling en/of redactie (concept) contractsdocumentatie, circa 8 uur per Nvl;
• Advisering beantwoording vragen inzake nota's van inIichtingen, circa 5 uur per Nvl;
• Advisering inzake beoordeling en gunning, meer in het bijzonder motivering van gunningsbrieven, circa 5 uur per Nvl;
• Juridische (proces)bijstand bij evt. (kort geding) procedures, circa 6 uur per Nvl.
2
Pakket A
Aanbestedingsprocedure zonder voorafgaande selectie, 1 NvI (40 uur) € 7.500,- excl. btw, fixed fee.
3
Pakket B
Aanbestedingsprocedure met voorafgaande selectie, 1 NvI (45 uur) € 8,250,- excl. btw, fixed fee.
4
Optie**
Juridische (proces)bijstand bij (kort geding) procedures
€ 7.500,- excl. Btw, fixed fee
5
Opmerking tijdsbesteding: De tijdsbesteding is indicatief en gebaseerd op een ‘normaaltypische aanbesteding’. Wij beoordelen uw wensen en maken waar relevant maatwerk-afspraken over de tijdsbesteding.

* Wij zijn bereid om een eventuele kort geding procedure tegen een sterk gereduceerd fixed-fee tarief te doen van
€ 7.500,- in geval u een volledig pakket (A of B) afneemt. Daarbij staan wij er dan (ook) voor in dat we de kort geding procedure voor u winnen. Indien u toch een zaak zou verliezen als gevolg van een door ons gemaakte fout in de aanbestedingsprocedure, zullen wij gelet op onze garantie u geen kosten in rekening brengen voor deze kort geding procedure.
6
Meer informatie
Lees meer over de dienstverlening van TenderSecure en actualiteiten aanbestedingsrecht op: www.tendersecure.nl.