Privacy: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG 2018)

Aan welke verplichtingen moet uw organisatie binnenkort voldoen?

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Als de AVG van toepassing is, hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Er wordt in de AVG meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (accountability). Bovendien wordt nog maar nadruk gelegd op compliance omdat de boete mogelijkheden worden verruimd naar € 10 miljoen (2% van de wereldwijde jaaromzet) of € 20 miljoen (4% van de wereldwijde jaaromzet).

Deze nieuwe verplichtingen zijn ook zeker voor uw organisatie van belang.

 

Neem contact op met

Mr. B. (Benjamin) Niemeijerd

Focusteam Privacy

0172-503250

Actueel

2 augustus 2017 | Actueel

Nieuwe privacyregels flinke uitdaging voor de reisbranche

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zal vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie en de Wet bescherming persoonsgegevens niet meer geldt. In de augustuseditie van het branchemagazine View van de ANVR is, naar aanleiding van de informatiebijeenkomst voor ANVR-leden bij La Gro Advocaten in Alphen aan den Rijn, een artikel opgenomen over dit onderwerp.

Lees meer
28 september 2017 | Workshop

Kennissessie 'Klaar voor de privacyverordening?'

Op 28 september 2017 organiseert La Gro Advocaten een interactieve kennissessie waarin wordt ingegaan op welke veranderingen en maatregelen nodig zijn voor de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wat verandert er nu echt? Wilt u ook goed voorbereid zijn op deze verordening? Meld u dan snel aan als deelnemer voor deze gratis kennissessie!

Lees meer

“Huidige boetes zijn kinderspel vergeleken met de boetes die gaan gelden voor overtreding van de AVG. Organisaties moeten zich dus goed voorbereiden op deze verordening.”

Benjamin Niemeijer, specialist Privacy

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

1
Compliance check en de nieuwe AVG
In alle organisaties worden in meer of mindere mate persoonsgegeven verwerkt en is de Wet bescherming persoonsgegevens en straks de Algemene Verordening Gegevensbescherming/Uitvoeringswet van toepassing. La Gro begeleidt bedrijven bij de juiste keuze en integratie van de huidige en nieuwe wetgeving. Daarnaast kan gezamenlijk worden bekeken of er betere oplossingen mogelijk zijn om uw organisatie vooruit te helpen zodat privacy geen belemmering is maar een oplossing.

2
Procedures
La Gro staat bedrijven en privé personen bij in procedures over privacy vraagstukken. Gedacht kan worden aan het aanvechten van maatregelen opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere toezichthouder, maar ook aan procedures waar het gaat om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
3
Advies en contracten
Voordat u een nieuw project begint, is het vaak, met name waar het gaat om privacy vraagstukken, van belang dat u van te voren helder en duidelijk voor ogen heeft aan welke voorwaarden uw organisatie moet voldoen. Mogen bepaalde gegevens worden doorgegeven aan andere bedrijven? Onder welke voorwaarden mag u uw e-mail en agenda applicatie verplaatsen naar de cloud? Allemaal vragen die vooraf vanuit privacywetgeving beantwoord dienen te worden en waarbij wij u kunnen assisteren.
4
Datalekken
Heeft u een e-mail met persoonsgegevens naar een verkeerd adres verzonden? Is de telefoon van uw medewerker kwijt? Zijn uw IT-systemen gegijzeld of zijn bestanden verloren gegaan? Vragen die beantwoord moeten kunnen worden indien uw organisatie een datalek moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. La Gro kan u adviseren bij de te nemen keuzes en maatregelen.