21 februari 2018

Klaar voor de privacyverordening? La Gro zorgt voor privacy compliance!

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de EU-privacyrichtlijn. De Wbp komt dan te vervallen, net als de nationale privacywetten van de andere EU-lidstaten.

De verwerking van persoonsgegevens leidt tot zorgplichten op het gebied van cybersecurity. De AVG breidt de verplichtingen verder uit en grijpt dieper in op de bedrijfsprocessen. Is uw franchiseorganisatie er klaar voor?

Wat betekent dit voor uw franchiseorganisatie?

Werken met klantgegevens is een belangrijk onderdeel binnen de franchisepraktijk. Relevant voor de toepasselijkheid van de privacyregels is om duidelijk en helder te hebben welke verantwoordelijkheden op uw organisatie rusten bij de verwerking van klantgegevens. De verantwoordelijke in de zin van de AVG heeft vergaande verplichtingen en dient zelf te controleren of de verwerking van de persoonsgegevens in overeenstemming is met wet en regelgeving. Accountability staat hoog in het vaandel. De verantwoordelijke moet zorgdragen voor adequate beveiliging en dient daarnaast te voldoen aan de eisen van privacy by design en privacy by default, documentatieplicht, de meldplicht datalekken, vastleggen van een verwerkingsregister en het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming, indien van toepassing.

De verantwoordelijke dient te zorgen dat de persoonsgegevens van de betrokkene niet verder worden verwerkt dan noodzakelijk en als die bij derden worden opgeslagen er een verwerkersovereenkomst wordt gesloten die voldoet aan de eisen van de AVG.

Privacy compliance

We merken dat het voor veel franchiseorganisaties in de praktijk lastig is om juist die maatregelen te nemen die nodig zijn om aan de AVG te voldoen. Daarom heeft La Gro Advocaten twee pakketten ontwikkeld die u als franchiseorganisatie kunnen ondersteunen. .

La Gro View:
U ontvangt een digitale checklist die door La Gro Advocaten beoordeeld wordt, waarna u telefonisch terugkoppeling krijgt.
Kosten: € 350,-- (exclusief BTW).

La Gro View is bedoeld voor de kleinere organisaties die op een efficiënte wijze een korte indicatie willen hebben hoe zij met persoonsgegevens omgaan in het licht van de AVG.

La Gro Vision:
U ontvangt een digitale checklist die door La Gro Advocaten beoordeeld wordt.
Op locatie zal de checklist verder besproken worden.
Op locatie geven wij een awareness training van 1 uur (15 personen max.)
U ontvangt relevante documenten: een verwerkingsovereenkomst, beveiligingsbeleid en datalek protocol.
Kosten: €1,750,-- (exclusief BTW)

La Gro Vision geeft uw organisatie een versnelling in het kader van benodigde compliancy voor de AVG. Uiteraard zijn ook maatwerkoplossingen bespreekbaar waarin inhoudelijk nader invulling wordt gegeven aan de verwerkingsovereenkomsten, het beveiligingsbeleid en de risico’s en aanpak van risico’s binnen de organisatie.

Aanvragen

U kunt deze Privacy Check aanvragen door een mail te sturen naar mr. B. (Benjamin) Niemeijer op e-mailadres bniemeijer@lagrolaw.nl of mr. N.M.M. (Nathalie) van der Zande (nvanderzande@lagrolaw.nl).